De award voor beste artwork en logo gaan de heren (?) van het Servische Смрт allicht niet krijgen, want vooral het bandlogo ziet er nogal knullig en ongeïnspireerd uit. Veel info over deze nieuwe blackmetalformatie is er niet geweten daar de line-up in een dichte mist gehuld is. De wortels van de band strekken zich uit in de spookachtige culten en donkere folklore afkomstig van de bloedige Balkangrond. De cyrillische bandnaam kan je ook in ons Latijnse alfabet als Smrt schijven en betekent zo veel als “dood” in de meeste Zuid-Slavische talen. Смрт eert diens oude inheemse elementen en oude Slavische folklore, en wijdt zich toe aan de authentieke Balkanverering van de Dood. Die cultus van de dood, afkomstig uit voorchristelijke tijden, heeft alle verleidingen van die tijd weerstaan ​​en is tot op de dag van vandaag met succes bewaard gebleven in de lokale cultuur van de Balkanvolkeren, waar het nog steeds op een bewust of onbewust niveau wordt beoefend. Als een eerste hulde aan deze oercultus bracht Смрт recent via Osmose Productions diens debuut EP “Mrtvaja” uit waarmee ze het thema van de dood relevanter dan ooit maken. But let the music do the talking!

Mrtvaja” is een compositie van een kleine 20 minuten die voor de gelegenheid van deze 10 inch (met bijhorende CD) in twee stukken gekapt werd. De black metal van deze Serviërs is heel atmosferisch van aard en is gestoeld op repetitiviteit. Het eerste deel van het titelnummer werkt met herhaling en wervelende, trance-achtige ritmes. Een met galm beladen gitaarklank baant zich een weg doorheen snijdende tremoloriffs met subtiele maar zeer effectieve synthlijnen die een harmonieuze ondersteuning bieden. Ondanks de eenvoud lijken de arrangementen uitgekiend want de kleinste verschuiving in toonhoogte of melodische richting verandert de hele reikwijdte en sfeer van het nummer. De ene moment dromerig, de andere keer krachtdadig en wanneer de vitriole screams zich laten horen ook enorm bijtend.

Als tegengewicht voor het duivelse krijswerk wordt in het tweede deel ook griezelige “heldere” zang ingezet om de mistige sfeer echt te versterken. De band leunt hier minder op herhaling en de dynamiek tussen de meer ingetogen passages en beukende rauwe blackmetalgolven is groter, hoewel nog steeds gestroomlijnd. Wanneer je denkt dat het epische nummer ten einde is gekomen, volgt er toch nog een petieterig, ietwat overbodig wormvormig aanhangsel. De sound die “Martvaja” meekreeg is modern en krachtig en steekt fel af met de vele rauwe underground blackmetalbands die ons heden ten dage uit de Balkan bereiken. Deze anoniemerds van Смрт laten een ietwat andere maar sterk gesmaakte invalshoek horen.

JOKKE: 83/100

Смрт – Mrtvaja (Osmose Productions 2021)
1. Mertvaja part I
2. Mrtvaja part II