dikasterion

Effroi/Crypts Of Wallachia – Split

In afwachting van een tweede demo van zowel Effroi als Crypts Of Wallachia, brengen beide bands ten zuiden van de taalgrens een split 7 inch uit via Medieval Prophecy Records en Satanik Requiem. Zowel Effroi als Crypts Of Wallachia maken deel uit van een soort lokaal uitwisselingsproject voor gelijkgestemde zwartgeblakerde zielen. Zo zijn enkele leden van Effroi ook actief bij Gouffre, Eole Noire, Hertogenwald, Heinous, Dikasterion, Possession en Nartvind. De muzikanten van Crypts Of Wallachia houden er dan weer nevenactiviteiten bij Orkblut en Phlegeton’s Majesty op na. Via deze release slaan beide groepen de handen in mekaar. Effroi bijt de spits af. Over de eerste demo “Cryptic prophecies” schreven we vorig jaar dat de pure, traditionele old-school blackmetalklanken in de lijn van Gorgoroth, oude-Darkthrone en oude-Deathspell Omega verre van bijster origineel klonken, maar toch de juiste snaar wisten te raken. En dat is met het nagelnieuwe nummer “Black riders from outer darkness” niet anders. De sound is organisch, krachtig en ruw, zonder al te lo-fi te zijn en de zweep gaat er goed op. Zanger Tsotha klinkt wel nog steeds wat eentonig en zou wat meer variatie in zijn gekrijs moge leggen. Crypts Of Wallachia klinkt iets warmbloediger en legt meer nadruk op duistere fantasy melodieën door o.a. het integreren van toetsen, maar ook het grimmige riffwerk klinkt aanstekelijk. We worden als het ware terug gekatapulteerd naar een heidense wereld vol woelige en bebloede strijdvelden (mede dankzij het gebruik van samples van zwaardgekletter en strijdgewoel), imposante bolwerken en vuurspuwende draken. Motstander’s vocalen situeren zich ergens tussen raspende screams en heldere uithalen en bevatten heel wat verhalende emotie. Ook Crypts Of Wallachia trekt op “Woeful gleam upon snowy stronghold” de lijn van de eerste demo “Drifting in the devil’s maze” stug door en deze bende drakenridders bewijst nogmaals een band te zijn om in’t oog te houden. Bij de 7 inch zat een Medieval Prophecy Records flyer waarop een hele waslijst aan upcoming releases vermeld staat waar nog heel wat lekkers lijkt tussen te zitten. Laat maar komen!

JOKKE: 79/100 (Effroi: 75/100; Crypts Of Wallachia: 83/100)

Effroi/Crypts Of Wallachia – Split (Medieval Prophecy Records/Satanik Requiem 2020)
1. Effroi – Black riders from outer darkness
2. Crypts Of Wallachia – Woeful gleam upon snowy stronghold

Effroi – Cryptic prophecies

In de buurt van Verviers loopt een stel black metal-maniakken rond die de buurt teisteren en ‘schrik’ aanjagen met hun diabolisch zwartmetaal. Band van dienst is Effroi met leden van o.a. Nartvind (RIP), Dikasterion, Hertogenwald, Possession, Heinous, Eole Noire en Gouffre. Wie deze demonische orkestjes volgt, weet al min of meer wat er van Effroi en diens eerste demo “Cryptic prophecies” verwacht kan worden: black metal volgens de oude school, wars van alle moderne trends en terend op lang vervlogen tijden toen Gorgoroth nog iets voorstelde, Darkthrone nog onvervalste black speelde, Deathspell Omega de dissonante toer nog niet opgegaan was en Judas Iscariot ons in vervoering bracht met diens rammelend zwartmetaal. De sound van “Cryptic prophecies” is ruw en kent een heus live-gevoel. Scherpe hoekjes werden niet weg gevijld en zelfs D’s basgitaar weet doorheen het hels lawaai te penetreren. Bij momenten denk je het vervolg van de gitaarriffs te kunnen mee zoemen, maar dan kiest gitarist Infame toch plots voor een onverwachts akkoord. Wereldschokkend is het allemaal niet, maar dat lijkt me ook allerminst het opzet van Effroi te zijn. En ondanks het feit dat zanger Tsotha wat gevarieerder zou mogen krijsen, weet Effroi toch dat vuur voor old school black metal op te wakkeren bij ondergetekende. Een band om in’t oog te houden met andere woorden. Een tweede demo zou trouwens niet al te lang meer op zich moeten laten wachten.

JOKKE: 74/100

Effroi – Cryptic prophecies (Medieval Prophecy Records 2019)
1. Introduction
2. Impurity
3. Master of shadows
4. Realm of the eternal dark

Dikasterion – Aanbidt chaos, rock ’n roll en intensiteit

Dat de Belgische extreme metal undergroundscene springlevend is, is een understatement. Langs weerszijden van de taalgrens popt de ene na de andere black of death metal-band uit de Vlaamse klei- en zandgrond of de Waalse veen- of leembodem op. Dikasterion is een nog vrij jonge band die muzikanten aan weerszijden van de taalgrens verenigt en menig podium in onze contreien aan het ontheiligen is. Naast de muziek, spreken de teksten en het artwork van Dikasterion enorm tot de verbeelding, maar ze roepen ook enkele vragen op. Hanghedief (zang/gitaar) en Death Commander (gitaar/zang) nemen de honneurs waar. (JOKKE)

Ave! Wiens idee was het om de band op te richten en hoe werd het contact met de andere bandleden gelegd?
Gegroet! Dikasterion ontstond aan Waalse zijde, toen drummer Pz. Kpfw, gitarist Death Commander en bassist Cinis mekaar leerden kennen op de universiteit. Toen zaten ze reeds met de idee om samen een band op te richten,  de eigenlijke oprichting kwam pas jaren later. De allereerste repetitie vond begin 2017 plaats in een vochtige kelder van een lokaal café in Seraing. Enkele weken later, na een gesprek tijdens een Barathrum-concert, vervulde Hanghedief de band. In eerste instantie zou hij enkel als live-gitarist fungeren, maar vanaf het eerste moment was er een muzikale klik en werd al snel besloten hem als vaste gitarist en mede-zanger in te lijven.

Jullie bandnaam verwijst naar de juryrechtbank uit het klassieke Athene en Ptolemeïsche Egypte die zich, naast allerhande privaat- en strafrechtelijke zaken, voornamelijk met politiek bezighield. Vanwaar de keuze voor het woord ‘dikasterion’? Ik zie jullie niet bepaald een politieke boodschap uitdragen.
Nee, inderdaad, het gaat ons meer om het bekritiseren van de katholieke kerk in zijn geheel dan een politieke boodschap. Dikasterion kan inderdaad, zoals je vermelde, verwijzen naar de Griekse of Egyptische strafrechtbank. Maar er is nog een derde mogelijkheid, en dit is eerder de betekenis die wij eraan geven. Dikasterion is namelijk ook de benaming voor de hoogste strafrechtelijke macht in het Vaticaan, die bevoegd is om zelfs de paus te veroordelen. Dus laat ons zeggen dat we graag de benamingen (alsook de Bijbelverzen die verder worden besproken) naar onze eigen hand zetten om zo het Christendom te beschimpen.

Sinds jullie oprichting in 2018 werden twee releases uitgebracht. Laat ons eerst jullie demo eens onder de loep nemen waarop vier eigen nummers en een cover van Barathrum’s “War metal” prijken. Drie van de eigen composities verwijzen naar christelijke Bijbelverzen. Wat betekent de Bijbel voor jullie en wie zijn de kenners binnen de band? 
De Bijbel betekent helemaal niets voor ons, behalve dan dat het veel klassieke metal-bands van tekstvoer heeft verschaft en het nog steeds een goede bron is om kritiek uit te putten. De Bijbelverzen verwijzen naar een zin in de Bijbel die als samenvatting van het desbetreffende nummer kan gezien worden. Verder hebben onze teksten helemaal niks te maken met de Bijbelverzen.

Mogen we Dikasterion als een orthodoxe black metal-band beschouwen die Satan als een legitieme metafysische entiteit beschouwt en hierdoor het bestaan ​​van de christelijke God bevestigt, maar hier wel nog lijnrecht tegenover staat door God als een tirannieke entiteit te beschouwen?
Wat Satan belichaamt, verschilt voor elk van ons. Ons idee is niet om het bestaan ​​van welke god dan ook te verkondigen. Het is veel filosofischer dan dat. Het gaat erom wat de mensheid in haar geest verbergt. We verspreiden geen enkele religieuze boodschap. Wat God of Satan is, is niet de hoofdzaak, maar eerder wat het voor mensen betekent en welke macht ze persoonlijk aan beide kanten kunnen verkrijgen. Voor ons is dat passie en vrijheid. Dus we kunnen concluderen dat wij helemaal geen orthodoxe black metal-band zijn. Wij verkondigen namelijk geen “pseudo-occulte-rituele-onzin”!

Eén van de gequote verzen is Exodus 22:18 (“Een tovenares mag niet in leven blijven”) uit het Bijbelboek Exodus dat handelt over de onderdrukking van de Israëlieten in Egypte en de gebeurtenissen die zich voltrekken na hun bevrijding. Op de berg Sinaï krijgt Mozes van God wetten en leefregels voor het volk waarvan de tien geboden de bekendste zijn. De passage die jullie citeren komt uit een aantal sociale wetten voor Israël waarbij enerzijds Gods zorgzaamheid voor ongetrouwde vrouwen, vreemdelingen en armen opvalt, maar anderzijds ook vermeld staat dat tovenaressen of heksen niet in leven mogen blijven. Heksenvervolgingen hebben tussen circa 1450 en 1750 grote delen van Europa in hun greep gehad en vele tienduizenden slachtoffers geëist waarvan ongeveer 80% vrouwen. Gaat het nummer over een specifiek voorval?
De tekst van dit nummer is gebaseerd op een oude Brugse stadslegende. Het verhaal speelt zich af aan de Jeruzalemkerk, die zichtbaar is vanuit Hanghediefs woning. De idee om hier een tekst over te schrijven speelde dus al enige tijd.
In het kort gaat het verhaal over een heksensabbat die bij volle maan rond middernacht zou hebben plaatsgevonden onder de schaduw van de kerk. De heksen zouden er met de duivel, in de gedaante van een zwarte kat, hebben gedanst rond een blauw vuur dat spontaan uit de kasseien verscheen. Op een nacht wandelde een bultenaar, die net van het café kwam, voorbij het spektakel en begon mee te dansen. Als beloning namen ze hem zijn bult af en staken hem op de spits van de kerk. Het enige wat de bultenaar diende te doen was de duivel onder zijn staart kussen. Het achterwerk van de duivel rook naar rozenblaadjes, dus de bultenaar deed dit zonder problemen. Later vertelde hij dit aan een vriend die ook bultenaar was. Zijn vriend zocht de heksen, tot hij ze op een avond aan de kerk zag dansen. Hij danste onmiddellijk mee en ook hem werd het zelfde voorstel gedaan. Maar toen hij het gat van de duivel diende te kussen rook dat naar zwavel en pek. De heksen werden kwaad toen het hem niet lukte en als straf gaven ze hem de andere bult die nog aan het kruis ging, en sinds die dag had hij zowel vooraan als achteraan een bult.
Verder werd de tekst in het refrein aangevuld met zinnen uit echte verslagen van heksen terechtstellingen in Brugge. Zoals bijvoorbeeld: “Ick wilde dat ghy een plaghe, ofte een quellynghe criecht!”, wat een vrouw naar haar schoonbroer riep nadat die haar als heks had aangewezen. Die uitroep diende dus als extra bewijs dat hij gelijk had.

Het merendeel van de slachtoffers die op de brandstapel zijn beland zijn natuurlijk onschuldig. Hoe staan jullie tegenover de doodstraf waarbij het risico bestaat dat een onschuldige wordt gedood?
Politiek is en blijft een verdomde plaag en Dikasterion distantieert zich daarom ook volledig van dergelijke onzin. Einde van de discussie.

Openbaring 13:6 (“En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en zij die in den hemel wonen.”) is een passage uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, dat vol wonderlijke visioenen staat. Na een visioen van een draak en een monsterlijk beest uit de zee, ziet Johannes nog een ander beest opkomen, nu uit de aarde. Het dwingt alle mensen het eerste beest te aanbidden en laat vuur uit de hemel neerdalen om indruk te maken. Het andere beest laat de mensen een beeld voor het eerste beest maken, en blaast dat beeld leven in. De mensen moeten ook dat beeld aanbidden, anders zouden ze gedood worden. Ook laat het andere beest bij alle mensen een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd aanbrengen. Zonder dat merkteken zouden ze niets kunnen kopen of verkopen. Dat merkteken verwijst naar de naam of het getal van het eerste beest. Dat getal is: 666. Een gedroomd scenario voor een tekst van een black metal-band natuurlijk! Welke andere literatuur (of andere zaken) inspireert jullie tot het schrijven van teksten?
Wij zijn allen grote geschiedenisfreaks, dus ik denk dat daar het antwoord ligt.

De hoes van de demo lijkt ook naar dit nummer te verwijzen. Wie ontwierp deze fantastische cover?
De tekening die op de hoes van de demo prijkt, stelt de menselijke oerinstincten en de eeuwige strijd van goed en kwaad die  in onszelf woedt voor. Al ons artwork, inclusief het logo, werd door Cinis (de bassist), getekend. Hij werd vooral geïnspireerd door middeleeuwse iconografie en schilderkunst.

Door het hoofdzakelijk gebruik van gele, blauwe en rode tinten valt deze hoes erg hard op tussen de veelal donkere ontwerpen in de black metal-scene. Ook de nieuwe EP bevat een cover in dezelfde stijl. Wordt dit een soort van huisstijl die we in de toekomst op alle Dikasterion-releases mogen verwachten?
Ik denk dat dit inderdaad als onze huisstijl mag gezien worden. Qua artwork heeft Cinis de volledige vrijheid, maar ik denk dat hij inderdaad trouw zal blijven aan dezelfde herkenbare stijl voor onze releases.

De demo verscheen zowel op CD, tape als 10 inch vinyl via het Nederlandse New Era Productions en Darkness Attack Records. Jullie nieuwe EP wordt echter door Amor Fati Productions uitgebracht. Opereert Dikasterion liever als onafhankelijke band of zijn jullie bereid jullie handtekening onder een meerplatencontract bij een label te zetten?
Wij werken inderdaad liever onafhankelijk, zonder aan één label vast te zitten, en zonder deadlines. Zowel voor de demo als de EP kwam de vraag van de labels in kwestie, dus bij wie we toekomstige releases zullen uitbrengen zal de tijd uitwijzen!

Op de EP laten jullie de Bijbel achterwege en halen jullie inspiratie uit geschiedkundige gebeurtenissen zoals de executie van de monnik Jean Delvaux die in 1597 plaatsvond in Stavelot en de kadaversynode die zich in 897 in Rome afspeelde. Er hebben zich in de loop van de geschiedenis al ontelbare mystieke, lugubere en onheilige taferelen afgespeeld die als voedingsbodem voor jullie songteksten kunnen dienen. Welke geschiedkundige periodes spreken het meest tot jullie verbeelding en waarom?
Ieder van ons heeft een specifieke periode waar hij zicht het meest in interesseert, maar toch kan een er van een gezamenlijke interesse in de middeleeuwen gesproken worden, die overduidelijk in ons artwork naar voor komt!

Willen jullie elke release rond een bepaalde thematiek (de Bijbel, geschiedkundige gebeurtenissen, …) uitwerken?
Het is nooit onze specifieke bedoeling geweest om in een bepaald thema te werken, het kwam zoals het kwam. Dus ik denk dat de tijd nog zal uitwijzen hoe we toekomstige uitgaven zullen inkleden,

Ligt er na de demo en de EP ook een langspeler in het verschiet?
Daar wordt inderdaad aan gewerkt, maar een specifieke releasedatum is tot nu toe nog niet aan de orde.

Qua stijl eren jullie oerbands zoals Barathrum, Archgoat, Beherit en Holy Death. Wat onderscheidt deze oudgedienden van de moderne stromingen binnen extreme metal?
Het antwoord heb je zelf al gegeven, “oerbands”, het primitieve, niet tot de harmonie uitgepluisde natuurlijke riffs en sfeer, wat vaak door nieuwe bands vergeten word, is wat ons vooral aanspreekt.

Ik zag jullie reeds tweemaal aan het werk. De eerste keer was in Brugge als invaller voor Paragon Impure, die last minute verstek moesten laten gaan door een beenblessure van hun drummer, en dat was niet meteen de allerstrakste set die ik ooit zag. De tweede keer was op het A Thousand Lost Civilization-fest waarbij Hanghedief door een armblessure als gitarist verstek moest laten gaan en enkel de zang op jou nam. Hoewel dit waarschijnlijk ook niet de meest ideale situatie was, overtuigde deze set me veel meer.
De armblessure (en nog vele andere) is het resultaat van een zwaar verkeersongeval dat Hanghedief meemaakte in mei 2018. Achteraf gezien was het optreden in Brugge nog veel te vroeg (het optreden kort erna in Seraing werd zelfs gegeven zonder hem), het allereerste optreden was eigenlijk gepland voor ATLC, en dus kan een groot deel van de onstrakheid hier aan toegeschreven worden en deels ook door wat technische problemen.
Wat Brussel betreft, een week voor het optreden onderging Hanghedief opnieuw een operatie aan de arm. Vandaar dat Bones als vervanger in de bres gesprongen is en dat Hanghedief enkel zijn zang op zich genomen heeft en dit ook blijven doen is voor de volgende concerten tot juli.
Verder was Death Commander ook nog eens ziek die dag en Pz. Kpfw had last van een beenblessure, dus alles in beraad genomen kunnen we wel stellen dat we een goede show neergezet hebben!

Hing er rond jullie andere shows ook steeds een chaotisch element?Tuurlijk, maar laten we het gecontroleerde chaos noemen, elke show was er wel iets. Wij aanbidden chaos, rock ’n roll en intensiteit, en dit is wat bij Dikasterion ook het beste past!

Wat mogen we op korte termijn nog van Dikasterion op live front verwachten?
Tot nu toe staan er nog drie optredens gepland. Op 7 december staan we in de Verlichte Geest te Roeselare waar we het podium delen met Inquisitor, Exoto en Slaughter Messiah. Op 21 december spelen we in de Helvete in Oberhausen, Duitsland, waar we openen voor Verdunkeln en Cult Of Erinyes. En op 29 februari spelen we op een privé feest in Tilburg.

Dikasterion – Stavelot 1597 / Rome 897

In navolging van een overtuigende demo, slaat Dikasterion (vernoemd naar de oud-Griekse juryrechtbank) een jaar later terug met een nieuwe EP. De band is een alliantie tussen muzikanten uit de Belgische underground scene aan weerszijden van de taalgrens. De nieuwe EP bevat, net zoals de demo, een enorm kleurrijke hoes wat in schril contrast staat met het met-rode-bloedspatten-doordrenkte extreme metaal van de heren. Dikasterion speelt een oprechte mix van black/thrash en occulte death metal zoals die in de vroege jaren negentig werd gepleegd door bands als Barathrum (waarvan diens “Warmetal” op de demo gecoverd werd), Archgoat, Beherit en Holy Death. In zeven-en-een-halve-minuut krijgen we twee nummers met een historische inslag op ons afgevuurd. We beginnen in Stavelot in 1597 waarin we lekkere mee headbangbare mid-tempo riffs voorgeschoteld krijgen. Het nummer handelt over de monnik Jean Delvaux die verdacht werd van satanische samenzweringen die dood en ziektes onder de andere monniken van de abdij van Stavelot met zich meebrachten. Zijn hoofd werd hiervoor in 1597 aan het rollen gebracht. Voor het tweede nummer keren we 700 jaar terug de tijd in en verkassen naar Rome waar het er muzikaal gezien nog iets nijdiger aan toe gaat. In januari van dat jaar vond de kadaversynode plaats, een kerkelijk schijnproces waarvoor paus Stefanus VI het lijk van zijn een jaar eerder overleden voorganger Formosus liet opgraven. Hij liet het lichaam, voorzien van pauselijke gewaden, op een troon neerzetten om het te veroordelen wegens meineed, het bewust zoeken van het pausschap en het in de steek laten van zijn bisdom ten gunste van een ander bisdom. Dat moet nigal een zicht geweest zijn! Ik zag de band reeds twee maal live aan het werk en dan gaat het er nog een graad chaotischer aan toe dan op tape. De gitaristen Death Commander en Hanghedief stellen beiden hun strot in dienst van het verkondigen van Dikasterion’s gospels des duivels, wat voor de nodige variatie op vocaal gebied zorgt. Drummer Pz.Kpfw (tevens actief in Possession en Terrifiant) rijgt de old school-riffs middels mid-tot-up-tempo trommelwerk aan mekaar, maar blastbeats komen er niet aan te pas. De bass van Cinis is net iets meer ondergesneeuwd dan op de demo, maar voor de rest geen negatieve commentaar op deze twee songs.

JOKKE: 80/100

Dikasterion – Stavelot 1597 / Rome 897 (Amor Fati Productions 2019)
1. Stavelot 1597
2. Rome 897