Met een uitstekende demo en EP onder de arm – en een livetape als tussendoortje – was het wachten geblazen totdat het Zweedse Malakhim met een eerste langspeler voor de dag zou komen. Op 8 januari is het eindelijk zo ver en zal “Theion” via Iron Bonehead zijn goddelijke vuur laten schijnen. We contacteerden zanger/tekschrijver E voor een stand van zaken en een inzicht in de wereld van Malakhim. (JOKKE)

The English version of this interview can be found here.

(c) M Norman

Eindelijk staat Malakhim’s eerste langspeler “Theion” op het punt op de mensheid te worden losgelaten. Het duurde vijf jaar en dit debuut werd voorafgegaan door een demo en een EP. Waren deze kleinere releases nodig om Malakhim’s muzikale pad te bestuderen om een plaat als “Theion” vandaag de dag te kunnen maken?
Ik denk dat het voor ons noodzakelijke stappen waren in ons creatieve proces. De demo/eerste EP vormde de output van de eerste paar jaar. Het duurde langer om de nummers te maken en er is een duidelijk leeftijdsverschil tussen het eerste en het laatste nummer van die specifieke release, terwijl de tweede EP relatief snel tot stand kwam nadat de eerste door Iron Bonehead op CD- en LP-formaat was uitgebracht. In zekere zin hielpen beide releases ons schrijven en onze chemie binnen de band te verstevigen en ons voor te bereiden op de full-length. We zullen zien of dit patroon zich zal herhalen voor de nieuwe cyclus van songwriting.

In afwachting van de release van “Theion” werd de live tape “Hic rugitus cavernarum terribilis” uitgebracht. Waar verwijst diens titel naar?
De zin komt uit de Carta Marina van Olaus Magnus – het is een van de eerste nauwkeurige kaarten van de Scandinavische landen. De zin is gedrukt op het kustnummer van Umeå/Västerbotten, onze geboorteplaats en ook de plaats waar het eerste optreden van de band plaatsvond. De uitdrukking vertaalt zich ruwweg naar “Hier brullen verschrikkelijke beesten” of “Vanuit de diepten, een verschrikkelijk gebrul.”

Stond de tape op de planning of was het eerder een manier om de tijd te doden door een gebrek aan liveshows totdat “Theion” zou verschijnen?
Ik heb er altijd van gehouden dat bands hun eigen materiaal uitbrengen naast releases ondersteund door labels, dus dit was voor ons een manier om iets uit te brengen in afwachting van de afronding van “Theion“. We hadden toegang tot de volledige soundboardopname van het optreden en de kwaliteit was goed. Het was een beetje een spontane beslissing en één die uiteindelijk heel goed uitpakte, denk ik.

Elke week wordt er een shitload aan platen uitgebracht. Hoe moeilijk is het voor een band van jullie grootte om opgemerkt te worden in deze stortvloed?
Het is moeilijk in te schatten hoe goed we zijn opgemerkt, ik weet niet eens zeker waar ik zoiets moet opzoeken. Ik denk dat we een behoorlijke hoeveelheid aandacht krijgen, maar we behoren duidelijk niet tot de bands met een slimme of uitgekiende sociale media-aanpak, en dat zijn we ook nu niet van plan.

Is jullie platen- en merchverkoop gestegen nu mensen geen live optredens kunnen bijwonen?
Moeilijk te zeggen om eerlijk te zijn, we hadden niet veel fysieke goederen in stock toen onze optredens geannuleerd of verplaatst begonnen te worden. We hebben nog wat spullen over, maar niet in enorme hoeveelheden.

Nu liveshows ook zeker in de eerste helft van 2020 onzeker blijven, richten veel bands zich op het schrijven van nieuw materiaal. Geldt dit ook voor Malakhim of zijn jullie een band die alleen schrijft als er behoefte is aan een nieuwe plaat?
We schrijven wanneer de inspiratie komt denk ik. Ik ben persoonlijk erg moeilijk te motiveren om richting een deadline te schrijven, en ik zou zeggen dat dat ook voor de rest van de band geldt. We wisselen voortdurend ideeën uit, dus er is een continu creatief proces dat de hele tijd min of meer actief is.

(c) M Norman

Ik hoor mensen vaak over Malakhim praten als ‘die andere band van Naglfar-gitarist Andreas Nilsson’. Is het een zegen of een vloek om een ​​relatief bekende muzikant in de gelederen te hebben? Is dit waarom je in het begin probeerde de line-up min of meer geheim te houden?
Ik heb dat persoonlijk niet veel online gelezen, maar het is natuurlijk iets waar mensen aan zullen vasthouden. Het idee is altijd geweest om de muzikale output op de voorgrond te laten staan, we hebben geen interesse om mee te surfen op het succes van het verleden van de leden in de band, en het is niet “die andere band” maar eerder een band die op zijn eigen verdiensten en creatie staat.

Ik moet zeggen dat het even heeft geduurd vooraleer het klikte met “Theion” terwijl ik meteen werd omver geblazen door de demo en EP. Er zijn minder pakkende hooks en de melodieën zijn meer verborgen in de massieve, minder ademende productie. Maar langzaamaan groeide “Theion” en uiteindelijk blijken dit soort platen vaak de beste te zijn. Wat vind je van deze observatie?
We gingen voor een vergelijkbare productie als die van de tweede EP, maar dan grootser en met meer punch in de drums. Het is een behoorlijk gevarieerde plaat, dus ik neem aan dat er een paar luisterbeurten nodig zijn om er volledig in op te gaan. En uiteraard zijn de albumhoes en het ontwerp van het tekstboekje bedoeld als aanvulling op dit alles, dus ja, de plaat is bedoeld om er de nodige tijd aan te besteden.

Het artwork van de demo en EP werd verzorgd door Karmazid. Het demoartwork was een zwarte achtergrond met zilverkleurige opdruk terwijl de EP-hoes een witte achtergrond met gouden opdruk had. Zit er een diepere betekenis achter dit gebruik van contrasterende kleurenschema’s tussen de twee releases?
Destijds werd het alleen gebruikt om dat contrast dat je aanhaalt te creëren. Het is iets dat we zullen blijven verkennen indien we het EP-formaat in de toekomst opnieuw gebruiken, maar er zit geen grotere verborgen betekenis achter de kleurkeuze, behalve iets anders proberen vanuit een ontwerpperspectief.

Voor “Theion” besloten jullie met Mitchell Nolte samen te werken. Vanwaar deze switch qua grafisch kunstenaar en wat kun je ons vertellen over je eerste full colour cover artwork?
Het idee was altijd om een ​​full colour “groter” artwork voor een langspeler te gebruiken, en kleinere releases zoals EP’s wat “soberder” te houden. We werken echter ook nog steeds met Karmazid die een fantastisch ontwerp heeft aangedragen voor de plaat dat gelinkt is aan de eerste twee EP’s. We benaderden Mitchell omdat we visueel iets groots wilden en zijn stijl was hiervoor erg passend. We bespraken het thema een tijdje en zorgden voor de teksten en gaven hem in wezen alle vrijheid. Een inspirerend werk waarop we onze discussie baseerden was het olieverfschilderij “The great day of his wrath” van John Martin.

De albumtitel is afgeleid van het Grieks en kan zowel ‘zwavel’ als ‘goddelijk’ betekenen. Welke betekenis heeft het woord voor jullie en hoe is de titel gerelateerd aan de nummers?
De dubbele betekenis ervan was een van de redenen voor de keuze: het goddelijke vuur dat zowel verlicht als brandt, een passende metafoor voor de duivel die zowel bevrijder als vernietiger is. Het is, zoals je in dit interview hebt opgemerkt, een doorlopend thema in sommige van onze teksten en een gemeenschappelijk thema doorheen het hele album.

De bandnaam is geïnspireerd door de Hebreeuwse Bijbel waar een ‘Mal’akh’ een engel was, een boodschapper van God. Het bandlogo en artwork bevatten veel occulte elementen en symboliek en in de teksten wordt vaak Satan genoemd. Hoe belangrijk zijn occultisme en satanisme voor Malakhim? Do you practice what you preach?
Als inspiratiebron en als creatieve muze zal de duivel altijd een onmetelijke bron zijn voor mijn eigen lyrisch vakmanschap. Doe ik wat ik predik? Dat is een heel open vraag – mijn simpele antwoord is ja.

Beschouw je Satan dan als een objectief bestaande godheid, bovennatuurlijk wezen of kracht die aanbeden of geprezen moet worden, in plaats van een archetype, metafoor of symbool zoals in LaVeyan Satanisme?
Dat is een heel grote en vrij persoonlijke vraag die het echt verdient om er voor aan tafel te gaan zitten en erover te praten, maar ik zal proberen er een breder beeld van te distilleren.
Ik beschouw Satan als een zeer reële en bestaande kracht die in andere regio’s en religies van de wereld vele namen heeft gekregen, maar telkens met dezelfde soort aspecten eraan verbonden. Het gaat verder dan het oppervlakkige symbool dat meneer LaVey gebruikte, maar de aspecten die aan Satan worden toegeschreven zijn volkomen correct. Voor mij is het zowel een bron van enkele van onze menselijke dingen, zoals haat of liefde, dingen die typisch onderdrukt worden door het dogma van de kerk of de geestelijkheid en de meer destructieve aspecten van de natuur – maar ook het gefluister in de schaduw dat ons naar het onbekende leidt. Is het de gehoornde mensachtige die we in kerkramen zien? Hoogstwaarschijnlijk niet, maar het is een passende visuele weergave of poging van de menselijke geest om iets buitenaards te beschrijven, vergelijkbaar met hoe we cherubijnen of engelen tekenen of schilderen.

Welk type satanisme beschrijft jouw opvattingen het beste en hoe beïnvloedt occultisme of satanisme je dagelijks leven?
Er zijn zoveel verschillende “soorten” satanisme en ik ben verre van bekend met allemaal, dus het is moeilijk uit te leggen. Het is iets dat ik in de loop der jaren persoonlijk heb geformuleerd, en het kunnen net zo goed gewone standpunten zijn, maar er zijn enkele thema’s die verband houden met antinomianisme en strijd, een oppositie tegen normen die ik in mijn dagelijks leven zal toepassen. Het klinkt misschien saai, maar er is meer aan de hand dan alleen het metafysische aspect in mijn hoofd.
Voor de metafysische/spirituele kant van de dingen verken ik enkele paden die vanuit een strikt religieuze zin ook als satanisch zouden kunnen worden bestempeld – en zoals bij alles dat een voortdurende levenslange reis is, is het moeilijk te zeggen welke impact en effecten dat heeft. Het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben – wat de toekomst brengt, zullen we uiteindelijk ontdekken.
Ik zou echt zeggen dat als je eenmaal dit soort pad bewandelt, het op de een of andere manier altijd met jou zal zijn, ongeacht de flow van je activiteiten en wat je doet en wanneer. Het is een levenslange reis.

Menig muzikant of fan beweert dat black metal per definitie satanisch of occult moet zijn, terwijl ik de laatste tijd veel mensen hoor zeggen dat ze genoeg hebben van al die bands die er een rituele en pseudo-intellectuele kijk op het genre op nahouden en zichzelf verliezen in een shitload aan attributen om de aandacht van hun middelmatige muziek af te leiden.
Hear hear! Ik ben het eens met de definitie dat black metal een satanisch element nodig heeft, of dat zich nu manifesteert als een verering van de krachten van de hel of eerder als meer subtiele onderwerpen die voortkomen uit die afschuwelijke goddelijke bron is minder belangrijk, maar black metal is en zal altijd muziek blijven die zijn inspiratie haalt uit zulke donkere onderwerpen.
Dit gezegd zijnde, denk ik inderdaad ook dat er een oververzadiging van dit intellectualisme is. Veel bands gebruiken grootse woorden en doen zeer grote en gewaagde uitspraken en vergeten daarbij dat het genre niet alleen BLACK, maar ook METAL is en dat er een duidelijk gebrek is aan riffs of dat songwriting in plaats daarvan verborgen wordt in geluidslagen. Het is echter een dunne lijn, er zijn een aantal bands die de rituele benadering hebben gevolgd en er ook iets heel oprecht en speciaals van hebben gemaakt, maar dat zijn er maar weinig.

Delen alle Malakhim-leden dezelfde opvattingen en is dat iets dat nodig is voor een blackmetalband met een bepaalde ideologie?
We mogen stellen dat we er binnen de band niet allemaal dezelfde ideologische opvattingen op nahouden, maar er is wel een algemene consensus over hoe we onze kunst presenteren en hoe de lyrische inhoud wordt gepresenteerd. Alle leden hebben inspraak in het creatieve proces, en daarmee kunnen we zeggen dat we het eens zijn met de som van de individuele input van de leden, maar niet noodzakelijkerwijs alle componenten daarin. En ik zou het niet anders willen.

Black metal is een muziekgenre dat vaak wordt gevoed door een ideologie ‘tegen’ iets. Geldt dit ook voor Malakhim of is het belangrijker ergens ‘voor’ in plaats van ‘tegen’ te vechten?
Ik denk niet echt in die termen als ik teksten voor de band schrijf of interviews beantwoord. Ik ben het ermee eens dat black metal een antinomiaanse kunstvorm is, vaak gericht tegen traditie en morele paniek, maar zelf ook stevig met de voeten op een aantal regels en tradities staat. Het is echter goed onszelf eraan te herinneren wie de vijand is.

(c) M Norman

E, jij bent de tekstschrijver van de band. Hoe moeilijk is het om met goede teksten te komen en waar haal je inspiratie vandaan?
Het is moeilijk. Ik kan een tekst niet uit mijn hoofd forceren, er moet iets op een natuurlijke manier ontstaan alvorens ik ermee aan de slag kan gaan. Ik kan op verschillende momenten tot inspiratie komen, meestal als ik op pad ga tijdens een wandeling, ga hardlopen of pendel. Soms kan de inspiratie ook toeslaan wanneer mijn geest geprikkeld wordt door een boek of plaat. Ik haal veel inspiratie uit klassieke oude religieuze teksten zoals bijbelpassages, psalmen, heilige harpmuziek of de Zohar (een verzameling commentaren op de Thora en wordt veelal beschouwd als het belangrijkste werk van de joodse mystiek, de zogeheten kabbala; ADDERGEBROED), horror, kunst en meer moderne occulte schrijvers zoals Aleister Crowley, Kenneth Grant, Peter Gray en Andrew Chumbley.

Hoewel de meerderheid van het publiek niets om songteksten geeft, zijn er ook mensen die alle teksten en woorden ontleden om te zien of de gebruikte boodschap en symboliek correct zijn. Krijg je vaak vragen over de betekenis van je songteksten of leidt dit tot discussies met mensen die een andere kijk op de dingen hebben?
Niet echt, nee, maar ik sta wel open voor zou zulke discussies. Ik beweer niet het juiste antwoord of de juiste interpretatie van iets in pacht te hebben, maar het zijn mijn eigen standpunten en iets waar ik graag over zou willen discussiëren om mijn eigen begrip te bevorderen of mijn eigen interpretatie te geven.

Je maakte een gastoptreden op de debuutplaat van Calvin Robertshaw’s Many Suffer. Hoe is deze samenwerking met de ex-gitarist van My Dying Bride tot stand gekomen?
Calvin heeft Malakhim vanaf het begin erg gesteund, dus we hebben contact gemaakt toen hij naar wat merch informeerde, en toen we elkaar uiteindelijk ontmoetten op Beyond the Gates 2019, hadden we het over het creatieve proces en hoe de dingen vorderden voor zijn eigen solo-output. We spraken toen over een mogelijke gastsamenwerking en hij stuurde me in mei een nummer door waarvan hij dacht dat het goed zou passen. Ik luisterde ernaar, kreeg een uitbarsting van inspiratie voor songteksten en stuurde een concept op en nam alles een paar weken later voor hem op. Ik vind het materiaal op dat debuutalbum van hem fantastisch, en het was een grote eer om hier tot bij te mogen dragen. Ik raad iedereen dan ook aan zijn band uit te checken.

Je lijkt een fanatieke platenverzamelaar te zijn. Wat is het zeldzaamste album in je collectie? Welk item heeft de hoogste financiële en welk item de hoogste emotionele waarde?
Moeilijk te zeggen, ik ben geen goede verzamelaar, want ik speel verdomme de albums die ik bezit, haha. Ik heb een kleine verzameling voornamelijk black en death metal, dus in termen van de bredere platenmarkt niets bijzonders. Ik heb wel een Katharsis “666” LP waar ik ongelofelijk blij mee ben en regelmatig speel net als een eerste persing van “Storm of the light’s bane“, een ander echt juweeltje dat ik koester, het was ook een van de eerste vinyl LP’s die ik kreeg en een album dat een enorme impact op mij heeft gehad. Ik denk dat die twee ook voor behoorlijk zotte bedragen op Discogs verkocht worden, maar ik zou er nooit aan denken ze van de hand te doen.

Wat waren je favoriete releases van 2020?
Shit, dat is een grote vraag, ik eindig meestal met een shortlist van zo’n 20-30 albums die thuis constant worden geroteerd, dus het is onmogelijk om echt alles vast te stellen. Ik zal er een paar opnoemen waarvan ik denk dat ze veel meer aandacht verdienen (en misschien een of twee die ik veel zie passeren):

 • Shitfucker – “Sex with dead body“: Helemaal schurend en een “in your face fuck you” achtige benadering die ik echt leuk vind en waardeer. Niet voor bangeriken, maar achter al die primitieve essentie schuilt er veel geweldige rock-‘n-roll.
 • Sodality – “Gothic“: Ik denk dat de albumbeschrijving van NED de essentie echt weergeeft, dit is pikzwarte duisternis in auditieve vorm.
 • Abigor – “Totschläger“: Grootste verrassing van het jaar, maar in alle opzichten een perfect blackmetalalbum.
 • Malokarpatan – “Krupinské ohne“: Ze blijven een aantal absoluut fantastische riffs en sfeer leveren.
 • Eternal Champion – “Ravening Iron“: Heavy metal totaalpakket!
 • Impure- “Damned…“: Smerige en woeste EP, echt een geweldige opvolger voor de full-length uit 2019.
 • Fides Inversa – “Historia nocturna“: Wederom een geweldig blackmetalalbum dit jaar en een geweldige opvolger van hun vorige. Ze blijven zich ontwikkelen ten opzichte van hun reeds sterke discografie.
 • Omegavortex – “Black abomination spawn“: deathmetalgeweld – een geweldig album en ik heb lang gewacht sinds de “Ambeivalence” 10 ”en het demo-/promomateriaal van Omegavortex.
 • Hexenbrett – “Zweite Beschwörung“: Deze plaat bezit dat typische oostblokgevoel samengevoegd met een aantal echt geweldige riffs en arrangementen.
 • Odraza – “Rzeczom“: Een soort baksteen in het gezicht. Bestraffend en vol vitriool en woede.
 • Ars Magna Umbrae – “Apotheose“: Een geweldige derde langspeler van deze Poolse band, en zeker een die met elke luisterbeurt groeit.
 • Enevelde – “Enevelde“: Solo-output van de Misotheist-zanger en echt een geweldige brok black metal.
 • Hier zijn er nog veel meer aan toe te voegen, maar ik zal hier stoppen alvorens de lijst te lang te maken.