ish kerioth

Ish Kerioth – Verraad is een onderdeel van het leven

Matteüs 26: 20-25: 20 Toen het avond was geworden, ging Hij met de twaalf leerlingen aan tafel. 21 Tijdens de maaltijd zei hij: “Luister goed! Ik zeg jullie dat één van jullie Mij zal verraden.” 22 Daar werden ze heel bedroefd over. En ze vroegen Hem om de beurt: “Ben ik dat, Heer?” 23 Hij antwoordde: “De man die tegelijk met Mij zijn brood in de schotel heeft ingedoopt, die zal Mij verraden. 24 De Mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de Boeken is opgeschreven. Maar het zal slecht aflopen met de man die Hem heeft verraden. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij niet was geboren.” 25 Judas, de verrader, antwoordde: “Ben ik dat, Meester?” Jezus antwoordde: “Je zegt het zelf.” We hadden een gesprek met gitarist JNDR van Ish Kerioth, een veelbelovende black metal band van eigen bodem die net de overtuigende EP “Under unclean wings” op de mensheid losliet. (JOKKE)

Jullie bandnaam is een verwijzing naar Judas Iscariot, één van de twaalf apostelen van Jezus en degene die hem verraadde. Niet alleen de bandnaam, maar ook diverse songtitels verwijzen naar deze figuur. Vanwaar jullie interesse in Judas Iscariot?
Het is een figuur die al eeuwen tot de verbeelding spreekt en nog steeds vaak het thema van religieuze discussies is. Uiteindelijk is er weinig gekend over Judas Iscariot en er zijn wel wat tegenstijdigheden terug te vinden in de verschillende geschriften waar hij aan bod komt. Denk alleen al maar aan de verschillende gecanoniseerde evangeliën of het evangelie van Barnabas. Pas in de middeleeuwen werd er een biografie toegekend aan Judas (onderdeel van de Legenda aurea), een biografie die gebaseerd was op oude religieuze en mythische werken (Judas werd hier namelijk voorgesteld als een combinatie van Mozes en Oedipus).
Volgens de ene is hij de verrader bij uitstek en uit op rijkdom, beïnvloed of zelfs bezeten door de duivel, volgens de andere is hij rechtstreeks gezonden door God en een belangrijke schakel in diens zogezegde grote plan voor de wereld. Nog anderen hebben het over een politiek geïnspireerd persoon die in de komst van de Messias opportuniteiten zag maar uiteindelijk teleurgesteld werd en daar naar handelde. M.a.w. een behoorlijk interessant figuur die nog steeds zorgt voor polarisatie binnen of tussen bepaalde religies.

Hebben jullie n.a.v. de oprichting van Ish Kerioth enkel opzoekwerk naar deze figuur gedaan of hebben jullie de volledige Bijbel erop nagelezen?
Het opzoekwerk en de interesse houden niet op bij de figuur van Judas Iskariot noch bij de Bijbel. Er zijn nog allerhande historische en religieuze geschriften die bronnen van inspiratie bevatten voor Ish Kerioth.

Moet je als black metal band, die er (anti-)religieuze thema’s op nahoudt, de Bijbel gelezen hebben om als het ware je vijand te kennen
Het gaat er niet zozeer om een vijand te kennen, maar je kan mijns inziens niet op een geloofwaardige manier thema’s behandelen zonder de oorsprong ervan en verschillende visies er op te beschouwen. Dit begint noch eindigt bij één bron van informatie, er zijn zoveel verschillende religieuze en niet-religieuze bronnen te raadplegen.

Judas Iscariot is als verrader van Jezus Christus natuurlijk een ‘godsgeschenk’ voor tekstuele interpretatie van menig black metal band, ook dicht bij huis. Zo heb je o.a. de “In commemoration of Ish Kerioth” demo van Paragon Impure. Wat denken jullie nog over deze figuur te kunnen vertellen dat al niet door anderen voorgedaan werd?
Niets, zoals hierboven aangegeven is er slechts weinig gekend over deze figuur. Ik ga er dan ook vanuit dat wij op dat gebied inhoudelijk niets nieuws te brengen hebben. We gaan voor inhoud ook geen originaliteitsprijzen winnen en dat is ook absoluut niet ons doel. Het gaat ons veeleer om het totaalbeeld, de manier waarop het gebracht wordt. Ook is de figuur van Judas niet het enige thema dat we behandelen.

Judas Iscariot staat symbool voor verraad. Zijn jullie zelf al het slachtoffer van verraad geweest?
Ik denk dat, als onderdeel van het leven, iedereen al met verraad in aanraking gekomen is, in welke vorm dan ook.

De songtitel “Akeldama”, het afsluitende nummer op “Under unclean wings” klonk me bekend in de oren van de gelijknamige Natan demo. Ook deze term is verbonden met Judas Iscariot. Vertel!
Ook hier zijn er verschillende invullingen naargelang welke geschriften je er op naleest. Akeldama is een plaats in Jerusalem en het Aramese woord voor ‘bloedakker’. Waar de meeste geschriften het over eens zijn, is dat deze akker gekocht werd met de 30 zilverstukken die Judas ontvangen zou hebben voor het verraden van Jezus. Hetzij aangekocht door Judas zelf, hetzij door de priesters van de Tempel nadat Judas de zilverstukken zou teruggegeven hebben n.a.v. zijn berouw.
In het eerste geval is het ook de plek waar Judas om het leven komt en verwijst het bloed in de naam naar het bloed van Judas. In het tweede geval werd de akker door de priesters gekocht om er een begraafplaats voor zogezegde “vreemden”, onreine personen (personen voor wie er geen eredienst plaatsvindt) van te maken. Zij kochten deze akker aan omdat bloedgeld niet terug mocht vloeien naar het offerblok. Hierbij verwijst het bloed dus eerder naar de uitlevering en terechtstelling van Jezus en bijgevolg naar zijn bloed.

En wat is het verhaal achter “Iskarioutha” van jullie eerste demo “One of the twelve”?
Ook hier is het zo dat er geen eenduidige verklaring is voor de bijnaam Iskariot. Enerzijds zijn er bronnen die er van uitgaan dat Iskariot een Griekse interpretatie is van het Hebreeuwse “Man van Kerioth”, Kerioth zijnde een gebied in zuid Judea. In dit geval dus louter een bijnaam met plaatsbepaling om deze Judas te kunnen onderscheiden van anderen.
Anderzijds wordt de naam ook gelinkt aan de manier waarop Judas om het leven kwam volgens bepaalde geschriften. Namelijk door zichzelf op te hangen. Hier wordt de oorsprong van de naam gezocht in het Grieks-Aramese woord Iskarioutha, wat vernauwing zou betekenen.

Judas Iscariot Fresco in de Chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, La Brigue (15th Century)

Handelen de andere nummers ook over Judas Iscariot en kan je dieper op hun inhoud ingaan?
Judas blijft voorlopig het centrale thema maar men kan hier niet blijven over schrijven natuurlijk, al blijven zijn leven en zijn acties een belangrijke leidraad voor alle teksten.
Het verraad en de spot tegenover Christus zit er natuurlijk ook ingebakken maar we proberen dit niet zomaar oppervlakkig neer te schrijven, de sneer jegens de Messias moet je vooral kunnen horen in onze muziek.

Wat vinden jullie van de Amerikaanse black metal band Judas Iscariot en diens omstreden bezieler Akhenaten?
Ik heb de band nooit erg gevolgd, maar erken wel de historische waarde ervan. Ik heb er vroeger af en toe wel naar geluisterd, maar ondertussen is het toch wel al even geleden. Tot en met “Heaven in flames” vond ik het muzikaal ook best goed. Wat er na nog kwam, ken ik maar zeer oppervlakkig. De persoon achter de band heeft me nooit erg kunnen boeien.

Beide demo’s starten met een sample gerelateerd aan het verraad van Jezus door Judas. Ik heb me suf gezocht naar de film waaruit jullie deze ontleend hebben. Verlos me uit mijn zoektocht aub!
De samples komen uit de Brits-Italiaanse miniserie “Jesus of Nazareth” uit 1977, geregisseerd door Franco Zefirelli. Met acteurs als Robert Powel, James Earl Jones, Anthony Quinn en niet te vergeten Ian McShane in de rol van Judas. De serie gaat over de levensloop van Jezus, van geboorte tot verrijzenis.

Er zijn tal van films die het leven of de laatste dagen en uren van Jezus Christus behandelen. Welke is jullie favoriet en waarom?
Ik heb er zelf nog maar enkele gezien. De miniserie “Jesus of Nazareth” behoort zeker tot mijn favorieten, maar ook “The passion of the Christ”  was best wel boeiend. En hoewel het verhaal niet om Jezus draait maar o.a. zijn dood er wel in aan bod komt, heeft Ben Hur ook een behoorlijke indruk nagelaten. Maar ik ben zelf geen heel grote filmliefhebber, laat staan kenner.

Op welke manier is het cover artwork gerelateerd aan de thematiek?
Het artwork van de demo “One of the twelve” is een weergave van Gethsemane, de tuin aan de voet van de Olijfberg. De plaats waar Jezus overgeleverd werd aan de Romeinse autoriteiten. Het artwork van “Under unclean wings” toont de Olijfberg met de stad Jerusalem op de achtergrond.

Zal Judas Iscariot ook in jullie toekomstige werk een leidraad blijven vormen?
De figuur zal zeker nog aan bod komen maar er zullen ook meer thema’s behandeld worden, de visie is niet zo eng op dit vlak.

Under unclean wings” zal op vinyl verschijnen via het Portugese label Signal Rex, maar de tapeversie van beide demo’s verscheen via jullie eigen label Haunted By Ill Angels. Is dit een werkwijze die jullie zullen blijven hanteren of zijn jullie bereid om bv. in het geval van een langspeler ook met een groter label in zee te gaan?
De tapeversies van onze releases zullen ook in de toekomst steeds door Haunted by Ill Angels uitgebracht worden. Voorlopig staan er nog enkele releases via Signal Rex op de planning, waaronder inderdaad de vinyleditie van “Under unclean wings”. Verder zullen we wel zien wat de toekomst brengt. Niets is definitief…

Zijn er trouwens plannen voor een langspeler in de maak of zullen jullie eerst nog het pad van kleinere releases blijven bewandelen?
Er zijn inderdaad plannen voor een full length, maar voor wanneer deze zal zijn is ook voor ons nog onbekend. Ook zullen er nog wel wat kleinere releases volgen in de toekomst, maar ook hier staat momenteel nog niets vast.

Bij het horen van het “Akeldama” nummer begon ik spontaan “Jef zal voor ons geen kommiesjes ni meer doen” te neuriën, m.a.w. de gitaarmelodie is een herneming van “De dodenmars” van Chopin. Was dit een bewuste keuze of was er een riff die er wel wat weg van had en besloten jullie daarom maar om voluit voor een homage te gaan?
Het was een zeer bewuste keuze om “Akeldama” en de EP op deze manier te laten eindigen. Het hele nummer is geschreven met Chopin’s “Marche funèbre” in het achterhoofd. Het was ook het eerste nummer dat geschreven werd voor deze EP en daarmee was ook meteen de toon, wat sfeer betreft, gezet voor de rest van de EP.

De sound van jullie beide demo’s is erg goed: rauw en krachtig, maar tegelijk ook met voldoende ruimte voor elk instrument en alle details die in de muziek verborgen zijn. Voor de tweede keer deden jullie de opnames in de Kosmik Womb Studio waar o.a. ook Kosmokrator al opnam, maar voor de mastering klopten jullie deze keer aan bij Patrick W. Engel en zijn Temple of Disharmony. Tevreden over zijn meerwaarde in het proces?
Ja, absoluut. Engel heeft de kennis en heel wat ervaring, hij levert uitstekend werk. In tegenstelling tot bij heel wat (hedendaagse) black metal producties kiest Engel steeds voor de dynamische en organische aanpak, geen overdreven compressie en gecompenseerde volumes. Daarnaast verloopt de communicatie ook steeds zeer vlot.
Met Ish Kerioth willen we niet steriel of mechanisch gaan klinken noch willen we een productie die klinkt alsof er slechts met één micro in een kelder opgenomen werd. We nemen de opnames en de mix voor eigen rekening met als doel een dynamisch geheel te creëren met, zoals je zelf aangeeft, voldoende ruimte voor elk instrument.

Zijn er plannen om met Ish Kerioth ook live te gaan spelen?
Ja die plannen zijn er inderdaad. Maar voor we zover zijn, zullen we eerst genoeg tijd moeten vrijmaken om regelmatig te kunnen repeteren.

Ish Kerioth – Under unclean wings

Het regent de laatste tijd black metal demo’s van eigen bodem. En tussen dat aanbod aan tapes zit heel wat potentieel, zo ook Ish Kerioth, een band met leden van Kosmokrator en Lugubrum die met “Under unclean wings” aan hun eerste EP toe zijn, nadat eerder al de veelbelovende debuutdemo “One of the twelve” verscheen. Net als op die eerste tape draait de themathiek hoofdzakelijk rond Judas Iscariot, één van de twaalf apostelen en diegene die Jezus heeft verraden aan de Romeinse autoriteiten, waarna onze vriend gekruisigd werd. Zo verwijst de titel van het nummer “Akeldama” naar de bloedakker die aan Judas Iscariot geassocieerd wordt en trapt opener “In the circle of hunters” af met de aan een film ontleende Bijbelquote “Truly I tell you, one of you is about to betray me…”. Muzikaal gezien krijgen we vier heerlijke black metal nummers voorgeschoteld die een uitstekende – nog steeds rauwe – sound meekregen die werd vastgelegd in de Kosmik Womb Studio en een mastering kreeg van Temple Of Disharmony. Eerder dan pure agressie staat atmosfeer centraal hoewel SNVN het gaspedaal ondermeer in het titelnummer diep intrapt. We ontwaren zowel old-school (het riffwerk van JNDR) als meer moderne elementen (o.a. de vocale aanpak) in Ish Kerioth’s visie op black metal. De rond abrahamitische religies draaiende teksten worden door zanger/bassist JHCR op een sterke, geloofwaardige en ietwat ophitsende wijze neergezet wat bewijst dat een goeie zanger het muzikale niveau van een band nog net dat tikkeltje extra kan opkrikken. De aandachtige luisteraar zal in het riffthema aan het einde van het reeds aangehaalde “Akeldama” ongetwijfeld de melodie van Chopin’s “Dodenmars” herkennen. En inderdaad: dankzij Judas Iscariot zal Jezus geen kommiesjes ni meer doen. Deze EP verschijnt op tape via Haunted By Ill Angels en op vinyl via het Portugese Signal Rex. Daar waar de nieuwe lichting bij onze Noorderburen bijna steevast meteen voor langspelers gaat, doen onze nieuwkomers in black metal land het traag maar gestaag middels kleinere releases. Het wordt echter verdomd tijd dat er hier ook langspeelplaten als statement gemaakt worden die ons Belgenlandje internationaal als waardige leverancier van zwartmetaal op de kaart zetten. Ish Kerioth is zo’n band met dat potentieel.

JOKKE: 85/100

Ish Kerioth – Under unclean wings (Haunted by Ill Angels/Signal Rex 2020)
1. In the circle of hunters
2. Nothing in his name
3. Under unclean wings
4. Akeldama

Ish Kerioth – One of the twelve

Na een gesmaakte eerste release in de vorm van “Mass of the serpent” van het Gentse Serpent Mass, heeft Haunted by Ill Angels met Ish Kerioth nog een band uit het Gentse opgevist die de moeite waard is. JHCR, SNVN en JNDR houden er in tegenstelling tot hun collega’s een meer traditionele black metal-aanpak op na. De sound van de twee nummers werd vastgelegd in de Kosmik Womb Studio en is verrassend goed voor een demotape. Dit maakt dat het optimaal genieten is van “One of the twelve“, dat naar het einde toe een heerlijke riff bevat, en “Iskarioutha” dat wat aan landgenoten Possession doet denken. De twee nummers zitten technisch goed in mekaar en de muzikanten hebben oog voor de vele details zoals afwisselende zangstijlen en samples die het boeiend en dynamisch houden, hoewel Ish Kerioth verre van origineel klinkt. De titel van deze demo slaat gelukkig niet op de oplage waarin dit kleinood verschijnt want er zijn 100 stuks van gemaakt. Ik zou echter niet al te lang wachten om er één op de kop te tikken. Interessante nieuwkomer!

JOKKE: 80/100

Ish Kerioth – One of the twelve (Haunted by Ill Angels 2019)
1. One of the twelve
2. Iskarioutha