Het woord kastijden bestaat al meer dan duizend jaar in het Nederlands. In de oudste vormen stond een ‘g’ in plaats van een ‘d’: ‘kestigon’, ‘kestegoda’. Het woord gaat namelijk terug op het Latijnse ‘castigare’ dat ‘berispen’, ‘terechtwijzen’, ‘straffen’, ‘tuchtigen’ betekent en waarschijnlijk verband houdt met ‘castus’ (‘zuiver, kuis’). De ‘g’ verdween in de Nederlandse uitspraak (‘castiën’, ‘castyen’) en later kwam daar een ‘d’ voor in de plaats, waarschijnlijk onder invloed van de verledentijdsvorm. Na dit linguïstisch weetje, gaan we over naar de blackmetalband Kastijder en diens eerste self-titled demo, zeg maar gerust een nieuwe revelatie op gebied van NLBM. Want mijn God, al van meet af aan weet de openingsriff van “Toorts in het duister” ons zwartgeblakerde hart in vuur en vlam te zetten. Voeg daar nog een fikse scheut Gehenna-achtig toetsenwerk aan toe en we zitten helemaal gebeiteld voor 23 minuten old-school black metal die ons terug teleporteert naar midden jaren ’90 en diens symfonische blackmetalklassiekers als “Stormblåst“, “Seen through the veils of darkness” en “Malice“. Het hoesontwerp van Gustave Doré maakt het plaatje helemaal af. Ook landgenoten Tirgûl eren het roemrijke verleden van de band rond Sanrabb en Dolgar, maar waar zij zich doorgaans richten op het geluid van diens “First spell“, klinkt Kastijder iets ruiger (hoewel ook hier doorgaans mid-tempo gemusiceerd wordt), wat dus meer in lijn ligt met het vermelde second and third spell. In de vocale aanpak en gitaarmelodieën waart ook een soort van triomfantelijk oostblokgevoel rond. Het organische geluid van deze demo is perfect in balans en legt de nadruk op de majestueuze toetsen wanneer dat nodig is zonder de grimmige riffs echter onder te sneeuwen. Uitermate geslaagde demo die me ook doet terugdenken aan de twee eerste begeesterende demo’s van ons eigenste Gotmoor (waarover later meer), maar dan met meer prominent aanwezige toetsen. Kastijder katapulteert zich hiermee meteen naar de top van mijn want list. Te scoren via New Era Productions. Who else?

JOKKE: 90/100

Kastijder – Kastijder (New Era productions 2021)
1. Toorts in het duister
2. Nabij is het hellegezang ​
3. Satans spelonk
4. In den kiel gesmoord
5. Slechts vuur in de ogen