In 2019 wist het Canadese Ossuaire ons uitermate te bekoren met het tweeluik “Premiers chants” en “Derniers chants” dat het viertal vanuit hun knekelhuis op de verdorven mensheid losliet. Op hun gloednieuwe EP “Triumvrat” nemen de heren ons mee de tijd in met een concept dat de reis verheerlijkt van de ‘Vurige Cantor’, de afgod met het gouden gezicht die honderd uitverkorenen naar de poorten van het Grote Rome leidde, zodat ze het heilige land van zijn christendom konden zuiveren.

Muzikaal gezien vertaalt zich dat naar een vorm van overwegend up-tempo black metal met epische toetsen waarbij triomfantelijke melodieën gekozen worden als primaire katalysator aangevuld met talrijke bevelende gezangen en glinsterende heldere gitaarpartijen. De in het Frans vertolkte teksten worden met een bewogen flair door zanger Hérésiarque uitgeschreeuwd alsof hij het leger van de honderd uitverkorenen in eigen persoon staat op te ruien. Net als de voorgaande releases werd dit alles in een krachtige en impactvolle productioneel jasje gegoten.

Aandachtspunt is wel om af en toe het tempo eens wat terug te schroeven want nu blijven de heren zelfs in de bijna acht minuten durende opener “La sainte purge” en het daaropvolgende titelnummer haast volcontinu volop op het gaspedaal staan. Het is pas in het op negen minuten afklokkende “Ignipotentis” dat er ook plaats is voor mid-tempo passages, clean gitaargetokkel en harmonieën die een klassieke metalinvloed verraden. Zodra het intro erop zit, ontbindt Ossuaire wederom zijn demonen maar grijpt regelmatig terug naar het cleane gitaarmotiefje dat voor glinsterende accenten zorgt. Het is pas in het afsluitende, wat compactere “Cénotaphe” dat de heren het razen laten voor wat het is in ruil voor een epische mid-tempo aanpak met opnieuw heldere gitaarpartijen, heel wat koorzang, cleane spoken word passages en uitluidende orgelklanken.

Québecse black metal, het is me wat. Bijna steeds een garantie voor kwaliteitsvolle black metal. Ossuaire vormt hier geen uitzondering op. Een band die ik in onze contreien graag eens aan het werk zou willen zien.

JOKKE: 81/100

Ossuaire – Triumvirat (Sepulchral Productions 2021)
1. À l’aube de l’impur
2. La sainte purge
3. Triumvirat
4. Ignipotentis
5. Cénotaphe