Na de sterke en veelbelovende demo “Des enfers” presenteert Regnum Tenebrarum ons dik twee jaar later een nieuwe EP getiteld “Légendes noires“, wederom via Medieval Prophecy Records, who else? Niet alleen de legendes die dit Waalse gezelschap bezingt maar ook de muziek van de band, samen met namen als Phlegethon’s Majesty, Orkblut, Crypts Of Wallachia en het ijzersterke Selenite Scrolls behorende tot de incestueuze Ancient Hounds, is zo zwart als de nacht. Wederom vormen old-school Franse acts als Bekhira of Osculum Infame, tezamen met een band als Judas Iscariot de zwartdruk voor Regnum Tenebrarum’s muzikale output.

Regnum Tenebrarum’s black metal bevat middeleeuwse trekjes zoals het akoestisch gitaarspel in het interlude, perfect geïllustreerd door het prachtige schilderij van een stervende ridder die radeloos zijn afgebroken zwaard ten hemel richt. Het sfeervolle keyboardintro doet misschien vermoeden dat de toetsen van Demonichen Dukh een groot geheel innemen in Regnum Tenebrarum’s sound, maar het synthwerk is in songs als “Mystère” en “Le vicaire du mal” eerder subtiel te noemen dan alles overheersend. De band en dan vooral zanger Cherna Dusha klinken kwaad wat zich vertaalt in bloedstollende en woedende black metal en beklijvende vocalen die kwaadaardige godslastering en de toorn van God over zich uitroepen. De zanger gooit niet alleen zijn verdorven krijsbanden in de strijd, maar schakelt ook meermaals over naar heldere spoken word, wat een cinematografisch aura toevoegt.

Het tempo mag doorgaans in galop gaan, maar evengoed musiceert Regnum Tenebrarum in een song as “Terreur” meer op mid-tempo wijze. De slepende en haast hallucinogene aard van dit nummer neigen naar het geniale Selenite Scrolls. De grimmige gitaarriffs van een prachtig nummer als “prosterne-toi” zijn diep in de jaren ’90 en de duistere middeleeuwen geworteld en creëren een donkere waas over een verschroeid slagveld waar even voordien een laaiende strijd om glorie en eer uitgevochten werd. Eén die glorieus door onze Waalse strijders gewonnen werd.

Eindigen doet de band met een helder en in het Latijn gezongen stuk van het ‘dies irae’ (‘dag van toorn’) waarvan de tekst die ontstond in de dertiende eeuw wordt beheerst door angst en huiver voor Gods laatste oordeel over de overledenen. Het gezang over een knetterend vuur en begeleid door het gehuil van een wolf, breit een plechtstatig en melancholisch einde aan “Légendes noires“.

Bijzonder indrukwekkend melodieus en middeleeuws getint blackmetalgeweld van Belgische makelij. Regnum Tenebrarum toont aan dat ijzersterke black metal niet moeilijk of complex moet zijn, maar je gewoon direct naar de keel moet grijpen! En dat doet “Légendes noires” een klein half uur lang op heel overtuigende wijze.

JOKKE: 90/100

Regnum Tenebrarum – Légendes noires (Medieval Prophecy Records 2023)
1. Intro
2. Mystère
3. Terreur
4. Interlude
5. Prosterne-toi
6. Le vicaire du mal
7. Dies irae